ทักษะที่จำเป็นในยุคที่หุ่นยนต์จะเข้ามาบุกตลาดแรงงาน

2020/02/26
Category:News

                                                                                 

           เป็นที่ทราบกันว่าในตลาดแรงงานปัจจุบันได้มีการนำหุ่นยนต์และเครื่องจักรเข้ามาทำหน้าที่เสริมการทำงานของมนุษย์มากขึ้น และในหลายๆตำแหน่งงานนั้น มนุษย์ได้ถูกแทนที่โดยหุ่นยนต์แบบ 100% เลยทีเดียว ผู้เชี่ยวชาญได้คาดการณ์ไว้ว่าในอีก 15 ปี หุ่นยนต์จะทำหน้าที่แทนมนุษย์ในกว่า 40% ของตำแหน่งงานทั้งหมดในตลาดแรงงาน   นั้นหมายความว่าอาชีพมากมายที่เคยทำโดยมนุษย์จะหายไป แต่ในขณะเดียวกันก็จะมีอาชีพและงานใหม่ๆเกิดขึ้นมาแทน  เรามาลองดูกันว่าทักษะอะไรบ้างที่มนุษย์ทำงานจำเป็นต้องมีสำหรับการทำงานในอนาคตที่หุ่นยนต์ได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆ และทักษะใดที่แม้แต่หุ่นยนต์ก็ไม่สามารถมาแทนมนุษย์ได้

 

  1. ทักษะการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน - Complex Problem Solving

แม้ว่าหุ่นยนต์สามารถแก้ปัญหาบางอย่างที่มนุษย์ทำได้ไม่ดีนักเท่า แต่หากปัญหานั้นมีความซับซ้อนมากหรือปัญหาบางอย่างหุ่นยนต์ยังไม่ได้รับการอธิบายมาก่อน มนุษย์จะทำหน้าที่เข้ามาดูต้นตอของปัญหานั้นเพื่อทำการแก้ไข

  1. ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ - Critical Thinking

หุ่นยนต์อาจจะถูกออกแบบและพัฒนาให้มีความสามารถในการคิดเชิงวิพากษ์มากขึ้น แต่มนุษย์ยังสามารถเชื่อมต่อ, ถอดความ และใช้จินตนาการในการแก้ปัญหาที่กำกวมและซับซ้อนได้ดีกว่า 

  1. การมีความคิดสร้างสรรค์ – Creativity

ความสร้างสรรค์นั้นจำเป็นต้องใช้สัญชาตญาณซึ่งไม่มีแบบแผนที่ตายตัว และการคิดนอกกรอบนี้หุ่นยนต์ยังไม่สามารถเลียนแบบมนุษย์ได้  เช่น ทำไมสถาปนิกถึงออกแบบตึกมาในลักษณะนั้นๆ? ทำไมนักดนตรีถึงสามารถ ประพันธ์เพลงสดๆ ด้วยการเล่นคอร์ดออกมาจากคีย์นั้นๆ สิ่งเหล่านี้ยากต่อการอธิบายให้หุ่นยนต์เข้าใจและลอกเลียน เพราะบางอย่างเมนุษย์ใช้แค่ความรู้สึกและรับรู้ว่ามัน “ใช่” และ “สวยงาม”

  1. ทักษะการบริหารจัดการคน – People Management

หุ่นยนต์อาจจะมีความสามารถในการวิเคราะห์และคำนวณสูง แต่หุ่นยนต์ยังไม่สามารถมาแทนมนุษย์ในตำแหน่งที่ต้องใช้ทักษะการเป็นผู้นำ การบริหารคน และทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ได้

  1. ทักษะการประสานงาน – Coordinating with Others

ทักษะการสื่อสารที่ดีมีประสิทธิภาพและความสามาถให้การทำงานเป็นทีม จะเป็นทักษะต้นๆที่นายจ้างไม่ว่าจะในสาขาอาชีพใดต้องการจากผู้สมัคร

  1. ความฉลาดทางด้านอารมณ์ – Emotional Intelligence

คุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับความฉลาดทางด้านอารมณ์ เช่น ความเห็นอกเห็นใจ หรือ ความใฝ่รู้  นั้นในอนาคตนายจ้างจะใช้เป็นส่วนสำคัญในการตัดสินใจว่าจะรับผุ้สมัครท่านนั้นเข้ามาทำงานหรือไม่

  1. ทักษะการตัดสินใจ – Judgement and Decision-Making

ความสามารถในการรวบรวมข้อมูลต่างๆ แล้ววิเคราะห์ประมวลข้อมูลเหล่านั้น และทำการตัดสินใจ คือทักษะที่จะเป็นประโยชน์และสำคัญสำหรับมนุษย์งานในอนาคต

  1. วิธีคิดเชิงบริการ – Service Orientation

คนที่เข้าใจถึงความสำคัญของการมอบคุณค่าให้กับลูกค้าผ่านการบริการและการให้ความช่วยเหลือที่ดี จะเป็นที่ต้องการในยุคที่เต็มไปด้วยหุ่นยนต์

  1. ทักษะการเจรจา – Negotiation

ความสามารถในการเจรจาไม่ว่าจะเป็นในเชิงธุรกิจหรือในระดับความสัมพันธ์ของบุคคลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่วินวินทั้งสองฝ่ายนั้นยังไม่สามารถทดแทนโดยเอไอได้ และจะเป็นที่ต้องการอย่างมากในอนาคต

  1. ทักษะการคิดวิเคราะห์แบบยืดหยุ่น – Cognitive Flexibility

ความสามารถในการสลับ, เปลี่ยน โยก บุคลากร ให้ถูกหรือตรงกับความท้าทายจะเป็นสิ่งสำคัญในการควบรวมหลายธุรกิจเข้าด้วยกัน

 

คุณมีทักษะเหล่านี้บ้างแล้วหรือยัง?

 

 

 

โดย นกสาลิกา

 

ที่มาและอ้างอิงจาก